Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE BTCT USB led light 2016-03-26 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS BCTC USB LED light 2016-03-26 ~ Đã xác minh
FCC FCC Wireless Charger 2021-08-13 ~ Đã xác minh
FCC FCC DATA CABLE 2021-08-13 ~ Đã xác minh
CE CE power bank 2022-07-13 ~ 2024-09-03 Đã xác minh
CE CE blueototh earphone 2022-07-13 ~ Đã xác minh
CE CE sgs Power Bank 2021-10-20 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE sgs USB Cable 2021-10-20 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE sgs Power Bank 2021-10-20 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE sgs USB Cable 2021-10-20 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE sgs USB Cable 2021-10-20 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE sgs Wall Charger Power Adapter Charger Plug 2021-10-20 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE sgs Wall Charger Power Adapter Charger Plug 2021-10-20 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE sgs Power Bank 2021-10-20 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
dual purpose connector ZL201621087419.6 dual purpose connector UTILITY_MODEL 2017-04-05 ~ 2020-04-05 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Behenda TMZC16428421ZCSL01 Behenda 2015-03-02 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này